Probobo

 

  • 150

  • 100

Efek

HP & ATK +50 jika kad Padu Du ada di dalam tangan.

Jenis
Kategori