Yaya (Armor)

Tolakan Graviti

  • 150

  • 220

Efek

HP & ATK kad lawan -50.

Jenis
Kategori