PasuBot

 

  • 100

  • 100

Efek

HP & ATK kad ini akan diberi kepada kad pusingan seterusnya jika kad ini kalah.

Jenis
Kategori