Yaya

Baju Perisai

  • 200

  • 160

Efek

Serangan pertama kad lawan terkena pada diri mereka sendiri

Jenis
Kategori