Gopal

Kuasa Kenderaan

  • 200

  • 150

Efek

ATK +50 jika kad lawan adalah kad jenis Gopal.

Jenis
Kategori