BoBoiBoy Taufan

Baju Perisai

  • 280

  • 240

Efek

ATK +40 jika kad sebelum adalah BoBoiBoy Angin

Jenis
Kategori