Penjual Satay

 

  • 50

  • 60

Efek

HP lawan -50 jika kad lawan adalah Gopal.

Kategori