Laksamana Tarung

Sarung Bearimau

  • 200

  • 350

Efek

Serangan lawan tidak berkesan sebanyak 1x.