Laksamana Tarung

Sarung Katakululu

  • 350

  • 200

Efek

Gantikan kad di zon aktif dengan salah satu di dek kalah secara rawak.