Papa Zola

Sut Lanun

  • 150

  • 100

Efek

ATK +50 jika kad sebelum adalah kad Cattus.

Jenis
Kategori