Cattus

Sut Lanun

  • 100

  • 200

Efek

-50 ATK lawan jika kad lawan adalah kad Robot Lanun.

Kategori