Gopal

Tukaran Pizza

  • 150

  • 100

Efek

Jika pihak lawan menang osom, Hp kad lawan automatik -50.

Jenis
Kategori