BoBoiBoy Solar

Tembakan Solar Gerhana Berganda

  • 300

  • 300

Efek

ATK +50 jika kad sebelum adalah BoBoiBoy Cahaya.

Jenis
Kategori