BoBoiBoy Tanah

Tanah Pelindung

  • 150

  • 100

Efek

HP +50 jika ATK kad lawan melebihi 100.

Jenis
Kategori