Yaya (Armor)

Hentakan Graviti Berganda

  • 200

  • 150

Efek

ATK x2 jika menang 2 pusingan berturut-turut.

Jenis
Kategori