Retak'ka Kristal

Cakaran Kristal

  • 270

  • 290

Efek

HP & ATK +50 jika kad sebelum adalah Retak'ka normal.

Kategori