Satriantar

Tetakan Satriantar

  • 280

  • 280

Efek

ATK +50 jika pernah menggunakan kad Laskar Guruhan/Komander Guruhan.

Kategori