BoBoiBoy Gempa

Baju Silat

  • 300

  • 280

Efek

ATK +50 jika kad BoBoiBoy Baju Silat ada dalam dek.

Jenis
Kategori