Mama Zila

 

  • 120

  • 100

Efek

Automatik menang jika salah satu kad Papa/Pipi berada di Dek Kalah.

Jenis
Kategori