Bagogo

 

  • 50

  • 50

Efek

Tukar kad ini dengan kad lawan di slot aktif.

Kategori