BoBoiBoy Air

Ombak Tinggi

  • 230

  • 270

Efek

HP dan ATK +50 jika pihak lawan adalah Roktaroka/BoBoiBoy Api.

Jenis
Kategori