Gopal

 

  • 100

  • 100

Efek

Pihak lawan -30 jika pernah menggunakan kad Roktaroka.

Jenis
Kategori