Yaya

Apungan Graviti

  • 180

  • 160

Efek

ATK kad lawan berkurangan separuh selepas kad ini diletakkan di Zon Aktif.

Jenis
Kategori