Gopal

Tukaran Makanan

  • 160

  • 100

Efek

Tukar efek kad lawan menjadi milik Gopal.

Jenis
Kategori