Adu Du & Probe

 

  • 140

  • 100

Efek

HP & ATK +50 jika kad sebelum ini adalah Mecha Probe.

Kategori