BoBoiBoy

Baju Perisai

  • 200

  • 260

Efek

ATK +100 jika kad sebelum ini adalah BoBoiBoy

Jenis
Kategori